NAŠA ZGODBA

Začetki vinogradništva in vinarstva v naši družini segajo že v 19. stoletje, zato se lahko ponašamo z dolgoletno tradicijo. Današnji obseg je z nakupi posesti in dedovanjem kmetija dobivala skozi celo stoletje, saj je nastajala preko štirih generacij iz štirih sosednjih viničarskih kmetij. Danes tvorijo funkcionalno celoto, na kateri pridelujemo in tržimo vina pod blagovno znamko Vina Senekovič. Obdelujemo skoraj 6 ha vinogradov na najboljših vinogradniških legah.

 

“Dobro vino je dar narave, zato naj bo človeku v korist in ne v pogubo, naj ga ceni, ne pa zlorablja.”

(dr. Slavica Šikovec)